Forskningsresultat

Risken för fuktskador under prefabricerat trähusbyggande kan minskas

(Publicerad 2010)
Det finns åtgärder för att minska risken för fuktskador under prefabricerat trähusbyggande. Åtgärderna berör såväl krav på virkeskvalité som att förbättra hanteringen av trämaterial och byggelement under lagring, transport och montage.

De största riskfaktorerna för fuktskador är att trämaterial och byggelement utsätts för nederbörd/fritt vatten. Det gäller även innan trämaterialet levereras till husfabriken. Däremot har luftfuktigheten i sig ingen större inverkan på risken för fuktskador.

Fire safety in timber buildings

Den allra första europeiska handboken om brandsäkerhet i träbyggnader har nu tagits fram i ett europeiskt samarbetsprojekt under ledning av Sverige. 

Ledande experter och forskare från Finland, Tyskland, Frankrike, Norge, Storbritannien, Österrike, Schweiz och Estland garanterar kvaliteten och tillämpligheten. 

En 8-sidig sammanfattning av resultaten som också innehåller en kort beskrivning av fördelarna med att bygga i trä finns tillgänglig för spridning. Sammanfattningen finns i dagsläget på svenska och engelska.
 

Handbok om fuktsäkra utfackningsväggar

Användning av utfackningsväggar med hög förtillverkningsgrad och med bibehållen fuktsäkerhet kan i många fall vara en viktig faktor för att korta byggtider och effektivisera byggandet. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har tagit fram en handbok - Fuktsäkra utfackningsväggar med hög prefabriceringsgrad enligt den ”holländska metoden”.

I handboken redovisas ett antal standardiserade lösningar för utfackningsväggar med tillhörande tabellvärden. Författarna till handboken har tagit vara på erfarenheter som man vunnit i Holland och anpassat dessa till svenska förhållanden.

Handboken hittar du här.

Fuktsäkert byggande med trä

Just nu fortgår i Sverige omfattande FoU-satsningar för att öka kunskaperna kring fuktsäkert träbyggande, däribland forskningsprogrammet WoodBuild. Professor Lars-Olof Nilsson vid avdelningen för Byggmaterial vid Lunds Tekniska Högskola har gjort en sammanställning av vad vi idag vet kring fuktsäkert byggande och projektering av träkonstruktioner. Rapporten innehåller också råd om hur Boverkets fuktkrav kan tillämpas samt förslag på kritiska fukttillstånd för trä.


Ladda ned rapporten Kunskapsläge och råd kring fuktsäker projektering och tillämpning av fuktkrav i BBR för träkonstruktioner.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.