Följ oss - videoklipp

Här kan du följa vår resa genom Träpriset 2020.

Vi besöker träobjekt

Späckhuggaren

Här har det tidigare stått ett gammalt handelshus. Man har man sett till att ta vara på jordbrukslandskapet och byggt huset med ett magasinsutseende med maffiga ladugårdsportar. Huset byggdes med premissen att det skulle vara både stort och litet på samma gång. Lagom stort och lagom litet för en familj men också för en person ensam.

Späckhuggaren har stomme i trä, ytskikt i trä samt interiör och exteriör helt i trä.

Sunna 3

Hur häftigt är detta hus? Hade du velat låna detta sommarhus för en dag?
Träet är genomgående för detta hem. Från bjälklag, plintar och grund till tak, fönster och dörrar – allt i trä. Huset består att ett stort golv med tre husdelar placerade ovanpå och detta binds ihop av ett tak som sträcker sig över alla tre huskroppar.

Swedish Mountain House

Här bor en familj med stor kärlek till Sverige, svensk natur och trä. Därför blev det extra viktigt att behålla naturen runtomkring. Man skulle inte spränga i berget eller ta ned för många träd när man byggde Swedish Mountain House.

Kristevik strandstuga

Här har vi ett miljövänligt hus helt byggt i trä. Kristevik strandstuga har landat mjukt på sina plintar och tar liten plats på sin tomt - stugan lämnar också små avtryck på klimatet.

Villa R

Här finns ingen tv framför soffan, här tittar du rakt ut mot vattnet istället. Villa R är en trävilla i Göteborgs skärgård med fantastisk närhet till natur, vatten och trädgård. Arkitekt Christian menar att det är träet som bygger hela den känslan.

Vällingby Allé

På 20-talet byggdes det många småhus i trä i detta område. Nu har man velat knyta an till den traditionen och valde därför att bygga moderna radhus i trä, målade i olika färg. Vi träffade några boende i nybyggda Vällingby Allé i Stockholm som bekräftade att de är mycket nöjda med sin träbostad.

Kyrkogårdspaviljongen i Sundbyberg

Kyrkogårdspaviljongen i Sundbyberg har som ambition att märkas så lite som möjligt. Det ska vara en omhändertagande plats för människor med upprörda känslor. Med trä i interiören får byggnaden en lugn och äkta känsla.

Kallhäll Station

Kallhäll Station är byggd med trä på insida och utsida för att ge en känsla av värme, omhändertagande, trivsel och mjukhet i en annars stressig miljö.

Wuddhouse1

Wuddhouse1 är en modern verkstadsbyggnad som stod klar 2018 i Sigtuna. Valet av limträ i och KL-trä föll sig naturligt tack vare de tekniska och miljömässiga fördelarna. Då byggnadstypen är enkel och rationell har träet dessutom positiva gestaltande egenskaper som tillför en mänsklig skala och ett materiellt djup till byggnaden.

Adolsbergskolan 

Träet har gett en värme och variation till både interiör och exteriör på Adolsbergskolan i Knivsta. Det har varit viktigt rent konstruktivt för att trä har en sådan låg värmeledningsförmåga. För att kunna åstadkomma högisolerande tekniska lösningar har trä varit nödvändigt.

Vi möter juryn

Carmen Izquierdo

Carmen Izquierdo, arquitecto COAM, arkitekt SAR-MSA, driver idag den egna arkitekturfirman Esencial AB. Hon har varit verksam i 22 år, både i Spanien och i Sverige. Carmen brinner för en visionär arkitektur som för med sig poesi i vår vardag. Hon tror på en arkitektur som förenar konst och teknik. Hennes arkitektur har blivit prisad med Kasper Salin pris 2012, Skånes arkitekturpris 2012 och Lunds stadsbyggnadspris 2011 för Domkyrkoforum i Lund. Carmen har undervisat på Arkitekturhögskolan vid KTH, både i grundutbildningen och i mastersprogrammet, där hon är aktiv som gästkritiker och extern examensjuryledamot. Hon ingår i Sveriges arkitekters arkitekturakademi, och i redaktionsrådet för tidningen Trä. Carmen var jurymedlem under Träpriset 2016.

Stefan Nyberg

Stefan Nyberg är arkitekt med mångårig förankring inom KTH och arkitektutbildningen där han under lång tid samarbetat med den legendariske träkonstruktören Sture Samuelsson. Stefans specialitet är att anordna studieresor till Schweiz och Österrike och har genom åren byggt upp en gedigen referensbank över schweizisk och österrikisk träarkitektur.

Petra Gipp

Petra Gipp är arkitekt och konstnär och utbildad i byggnadskonst vid Det Kongelige Kunstakademi i Köpenhamn. Petra har en starkt konstnärlig inriktning och har ställt ut på Liljevalchs samt medverkat i Venedigbiennalen. Petra fick Skånes arkitekturpris år 2011 och utsågs år 2016 till årets arkitekt. Sedan år 2009 driver Petra arkitektkontoret Petra Gipp Arkitektur.

Tomas Alsmarker

Tomas Alsmarker är civilingenjör och teknologie licentiat. Han brinner för konsten att förena funktion, ekonomi, skönhet och teknik till en helhet. Såväl i sin forskning som i sin gärning som konstruktör har han engagerat sig mycket i det nya träbyggandet. År 2001 blev han utnämnd till adjungerad professor i träbyggnadskonst. Vidare har Tomas varit vice vd på Tyréns samt vd på Nyréns Arkitektkontor. Tomas har nyligen rekryterats som designchef på BoKlok.

Natasha Racki

Natasha Racki är arkitekt och hyser stort intresse för omsorgen om detaljer och hantverk i träarkitektur. Natasha driver tillsammans med Håkan Widjedal eget arkitektkontor vid namn Arkitektstudio Widjedal Racki. Duon gjort sig kända för en rad intressanta och uppmärksammade trähus som exempelvis Emils Backe och Villa Moelven. Emils Backe nominerades till Träpriset år 2016 och år 2 000 vann Arkitektstudio Widjedal Racki Träpriset med ett fritidshus i Trosa skärgård.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.