Skagershuset

"I Skagershuset eftersträvade vi att förena industriellt byggande med ett gediget trähantverk.”

*****

”Vi på OWC är stolta över nomineringen till träpriset - det visar att vi levererar kvalitet.” 

Björn Ahrenby

Utmaningen var att tillföra en byggnad som både utmanar och förvaltar Årstas unika arv med dess modernistiskt präglade gaturum och vackra smalhus i tegel utmed lummiga förgårdsmarker. Skagershuset ansluter skalmässigt till sin omgivning med en byggnadshöjd på 13 meter i fyra våningar, samt en indragen takvåning. Mot gatan bryts den långsträckta fasaden ner av tre vertikala fördjupningar som markerar entréernas lägen och leder in ljus till de angränsande köken. I gårdsfasaden omtolkas dessa fördjupningar till indragna och i sidled förskjutna balkonger som ger byggnaden en mer småskalig karaktär.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor.