Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä - tema KL-trä

Expertis och fördjupad kunskap kan göra skillnad. Den 23 maj anordnar Svenskt Trä ett seminarieprogram späckat av framstående föredragshållare inom prioriterade områden för byggande i korslimmat trä, KL-trä (även bekant som CLT, X-Lam eller massivträ). Allt för att ge dig en bredare plattform att stå på inför framtida uppdrag. Seminariet riktar sig till dig som är projektör, konstruktör eller arkitekt samt studerande inom dessa områden.

Seminariet är fullbokat.

Vill du stå på väntelistan e-posta johan.larsson@svenskttra.se

 

Program

09:00 Registrering, mässa och morgonfika
09:40 Räcker skogen till mer träbyggande?
Carina Håkansson, VD, Skogsindustrierna
Moderator
Erik Serrano, Professor, Lunds Tekniska Högskola
10:00 Mass timber is coming of age (eng)
Nick Milestone, Managing Director, B&K Structures
10:45 Samtal om KL-trä som konstruktionsmaterial
Anders Gustafsson, Forskare, RISE
Emelie Westergren, Arkitekt, White
Daniel Wilded, Produktchef KL-trä, Martinson Group AB
Gustav Ahlford, VD/Projektutvecklare, Walloxstrand AB
11:30 Mingellunch och mässa
12:45 Dimensionering av KL-träkonstruktioner
Henrik Danielsson, Teknisk doktor, Lunds Tekniska Högskola/
Konstruktör, Limträteknik i Falun AB
13:30 Structural benefits when designing with cross laminated timber (eng)
Konrad Merz, Structural Engineer, Merz Kley Partner ZT GmbH
14:15 Fika, mingel och mässa
15:00 Inomhusklimat i trähus - värme, energi och hälsa
Tomas Nord, Universitetslektor, Linköpings Universitet
Kristine Nore, Forskare, Norsk Treteknisk Institutt
15:45 Hvordan skape gode og lønnsomme bygg med massivtre (no)
Terje Strand, Managing Director, Woodcon AS
Sigbjørn Faanes, Design Manager, Veidekke Entreprenør AS
16:30 Därför vill vi bygga mer i trä
Jan Dahlkvist, Marknadsutvecklingschef, NCC Sverige AB
16:45 Tack till författare och medarbetare
Johan Fröbel, Chef teknik och distribution, Svenskt Trä
17:00 Avslut

 

 

Arrangörer

 

 

 

Utställare