Läs det senaste!

 • Bara början på en kraftig ökning av limträbyggandet

  Den svenska limträbranschen fortsätter att slå rekord. Under 2016 ökade försäljningen med 13,5 procent jämfört med 2015 som var det tidigare rekordåret. Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä, är glad, men inte förvånad. − Allt fler inser att limträ är nyckeln till att kombinera effektivt och attraktivt byggande med miljömässig hållbarhet, säger han.

 • DesigninPine - Nio nya möbler lyfter furu i Sverige och Kina

  På Stockholm Furniture & Light Fair den 7-11 februari visar tredjeårsstudenterna på möbeldesignprogrammet vid Carl Malmsten Furniture Studies (Malmstens), upp resultatet av det unika samarbetsprojektet #DesigninPine. Det är nio möbler som var och en representerar ett konkret möte mellan svensk design, materialet furu och modern kinesisk möbeltillverkning. Välkomna på invigning och VIP-visning.

 • Svensk design i furu för den kinesiska marknaden på Stockholm Furniture & Light Fair

  #DesigninPine är ett unikt samarbetsprojekt mellan branschorganisationen Svenskt Trä, Carl Malmsten Furniture Studies (Malmstens), Linköpings universitet och två kinesiska möbeltillverkare. På Stockholm Furniture & Light Fair den 7-11 februari, visar studenterna upp konkreta exempel på nyskapande svensk design i furu för unga kineser, i form av nio prototyper tillverkade i Kina.

 • Ny publikation definierar kvalitet och regler för sågade trävaror i Europa

  De svenska sågverken tillverkar drygt 18 miljoner kubikmeter varje år, varav cirka 70 procent exporteras. För att möta behovet av regler kring handelssortering av sågade trävaror i Europa så lanserar branschorganisationen Svenskt Trä publikationen ”Grading of sawn timber in Europe according to EN 1611-1”.

 • Publikationen Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 uppdaterad till EKS 10

  Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 ges nu ut i en ny utgåva, 2:2016. Den nya utgåvan är uppdaterad till EKS 10 (BFS 2015:6) som blir tvingande från årsskiftet. Böckerna används på universitet och högskolor som läromedel, men även bland många yrkesverksamma byggkonsulter som projekterar bärande träkonstruktioner.

 • Minska koldioxidutsläppen – bygg mer i limträ

  Vi vet att fortsatt höga koldioxidutsläpp, CO2, kommer att få ödesdigra konsekvenser för vår planet, liksom att utsläppen kan minskas kraftigt genom att vi bygger mer i limträ. – Det krävs ett radikalt nytänkande i branschen för att den här kunskapen ska få konkreta effekter på hur vi bygger, säger Johan Fröbel på branschorganisationen Svenskt Trä.

 • Medvind för träindustrin

  Behovet av ett ökat byggande är stort, både i Sverige och globalt. Om världens länder ska klara sina klimatåtaganden i Parisavtalet så behöver en stor andel byggas i det enda förnybara byggnadsmaterialet, trä. Det konstaterade flera av talarna under Trämarknaden i Karlstad som hölls den 17 november.

 • Ny webbutbildning säkerställer gedigen träkunskap

  Sverige bygger som aldrig förr och trä är ett av våra viktigaste byggmaterial. För att möta det ökade behovet av träkunskap har branschorganisationen Svenskt Trä tillsammans med Byggmaterialhandlarna utvecklat en ny webbutbildning i träkunskap.

Ladda fler