Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Att visa särskild omsorg om våra barns miljö är ett viktigt led i vårt arbete. Råå förskola visar hur denna omsorg kan ta form i en ny byggnad. En byggnad som vi valde att bygga helt i trä. 

Catharina Brandén - Fastighetsförvaltningen, Helsingborg stad och en av vinnarna till Träpriset 2016