Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

För att designa träbyggnader så måste du vara intresserad av träd.

Reinhard Kropf - en av grundarna till Helen & Hard