Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Konstruktion och form eller form och konstruktion? Det är frågan

Sture Samuelsson, professor emeritus vid KTH Arkitektur