Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Aktuellt

Se fler
Jag jobbar ständigt med den bästa materialmixen

Konrad Merz Grundare, Merz-Kley Partner

Skogsindustrierna

Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Vi företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk, 120 sågverk och ett 40-tal andra företag inom skogsindustrin. 

Skogsindustriernas webbplats