Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Höga byggnader kan byggas snabbare och med bättre ekonomi.

William F. Baker - konstruktionspartner på Skidmore, Owings &Merrill i Chicago