Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Ett nytt sätt att spara energi

Kristine Nore, forskare, Norsk Treteknisk Institutt