Nya regler kring statistikinsamling till Naturvårdsverket

Informationssidor och länkar från Naturvårdsverket

Rapportering

Det händer mycket på förpacknings- och producentansvarsområdet nu. Ett stort arbete med översyn av EU:s förpackningslagstiftning pågår och i Sverige genomförs nya regelverk i samband med att kommunerna tar över ansvaret för hanteringen av förpackningsavfall.

Du kan följa utvecklingen på Naturvårdsverkets hemsida här:

Sida över alla Naturvårdsverkets e-tjänster skrolla ner till ”Producentansvar, utökat” och välj sedan ”E-tjänsten: Förpackning - Lämna uppgifter för årlig rapportering producent.”

Anmäla sig som förpackningsproducent

För att anmäla sig som förpackningsproducent så finns det en e-tjänst som heter ”E-tjänsten: Förpackningar - Anmäl ny producent eller ändra uppgifter på anmäld producent”.

Anmäla sig som yrkesmässigt system för återanvändning av förpackningar

För att bli medlem i Träförpackningskommittén

Kontakta info@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration