Commercial Grading of Timber

Commercial Grading of Timber_stor.jpg

Commercial Grading of TimberSvenskt Trä och Svenskt Trätekniskt Forum har tillsammans med Finlands Sågindustrimannaförening och Treindustriens Tekniske Förening i Norge utarbetat ett nytt regelverk avseende sortering av sågat virke kallat Commercial Grading o Timber. Finns även på svenska Handelssortering av trävaror. Omfattar 84 sidor i A5-format med över 100 illustrationer, ritningar, tabeller och fotografier.

Att sorteringsanvisningar uppfattas på ett liknande sätt mellan säljare och köpare är en förutsättning för säker kommunikation och förhandling. Med ny sorteringsteknik, kundspecifika produkter och närhet till slutkunden krävs ett tydligt regelverk.

Det nya regelverket är baserat på tidigare handelssorteringsregler och provsorteringar. Värdetalen i de tidigare regelverken har noggrant granskats och omarbetats utifrån produktions- och marknadsmässiga förutsättningar. En rad jämförande provsorteringar mellan de olika regelverken ligger också till grund för den nya handelssorteringen.

Beställ Commercial Grading of Timber här

Order publications outside Sweden
If you would like to order our publications from another country than Sweden, please contact Förlängda Armen Logistik AB svt@falog.se
and make your order in the e-mail. You have to pay the invoice in advance.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration