Outdoor Office

Juryn motivering - Outdoor Office:

Genom lövverket anar vi en byggnadskropp som svävar ut över den solbelysta skogsbacken och vars undersida är utformat som ett utomhusrum. Elegant och enkelt utfört med stor inlevelse. Kopplingen till den befintliga byggnaden är skickligt utförd. I det stora centrala rummet är naturen utanför påtaglig på ett nästintill fysiskt sätt. Ett mycket fint projekt som rymmer stora tankar.

 

 

Outdoor 1.png

 

Outdoor 2.png

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration