Forskning om trä och brand

Brandsäkerhet i träbyggande

Det finns en europeisk handboken om brandsäkerhet i träbyggnader som tagits fram i ett europeiskt samarbetsprojekt under ledning av Sverige. Ledande experter och forskare från Finland, Tyskland, Frankrike, Norge, Storbritannien, Österrike, Schweiz och Estland garanterar kvaliteten och tillämpligheten. 

En åtta sidig sammanfattning av resultaten som också innehåller en kort beskrivning av fördelarna med att bygga i trä finns tillgänglig för spridning. Sammanfattningen finns i dagsläget på svenska och engelska.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.