Forskning om trä och brand

Brandsäkerhet i träbyggande

Det finns en europeisk handboken om brandsäkerhet i träbyggnader som tagits fram i ett europeiskt samarbetsprojekt under ledning av Sverige. Ledande experter och forskare från Finland, Tyskland, Frankrike, Norge, Storbritannien, Österrike, Schweiz och Estland garanterar kvaliteten och tillämpligheten. 

En åtta sidig sammanfattning av resultaten som också innehåller en kort beskrivning av fördelarna med att bygga i trä finns tillgänglig för spridning. Sammanfattningen finns i dagsläget på svenska och engelska.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration