KL-trätillverkare

De svenska KL-trätillverkarna samarbetar kring branschgemensam informationsspridning och teknisk utveckling.

Tillverkarnas samverkan med branschgemensam informationsspridning och teknisk utveckling började år 2020 och har till uppgift att underlätta:

  • Samarbete om innovation och produktutveckling gällande KL-träprodukter och byggnader.
  • Medverkan till teknisk-vetenskaplig forskning och utbildning vid lärosäten och institut samt vidareutbildning av yrkesverksamma.
  • Medverka till att inspirera och sprida kännedom om KL-träbyggnadsteknikens metoder och möjligheter.
  • Samarbetet administreras av Svenskt Trä som är en del av Skogsindustrierna. Försäljning av KL-trä ingår inte i arbetet.


KL-trätillverkarna består av följande medlemsföretag

Martinson Group/Holmen AB

Setra Trävaror AB

Södra Building System AB

KL-trätillverkarnas Styrgrupp

Urban Blomster, Södra Building System AB, ordförande KL-trätillverkarna

Gunnar Lundmark, Martinson Group/Holmen AB

Erik Dikander, Setra Trävaror AB

Daniel Wilded, Setra Trävaror AB

Theres Jansson, Setra Trävaror AB (suppleant)

KL-trätillverkarnas Teknikergrupp

Daniel Anderson, Södra Building System AB, sammankallande Teknikergruppen

Peter Jacobsson, Martinson Group/Holmen AB

Björn Kjellberg, Setra Trävaror AB

Gabriel Eriksson, ansvarig för KL-trätillverkarnas Teknikergrupp, Svenskt Trä

 

Ansvarig på Svenskt Trä:
Tomas Alsmarker, chef innovation och forskning

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration