Framtiden växer på träd

Tack vare industriellt träbyggande kan vi idag bygga snabbare, bättre och mer kostnadseffektivt än någonsin.

Ett flervåningshus i trä kan stå inflytt­ningsklart på tio veckor efter det att grundplattan gjutits, tack vare prefabri­cerade moduler som lyfts på plats och monteras ihop.

Träbroar är ett annat exempel på trä­ byggnadsteknikens överlägsna tekniska och ekonomiska potential. En träbro kan förtillverkas, transporteras och in­ stalleras på plats i sektioner som är helt färdigställda, sånär som på vägbanans beläggning.

Lättbyggnadsteknik i trä är också det mest moderna sättet att åstadkomma förtätning i större städer. Trä väger oer­hört lite jämfört med andra, traditionella byggmaterial, vilket har stor betydelse vid takpåbyggnader. Med lättbyggnads­ teknik i trä kan bostäder byggas ovanpå befintliga hus, i kilar mellan två hus, och på mark som inte tidigare ansetts byggbar. Många kommuner har redan upptäckt potentialen i detta. Inte kon­stigt att industriellt byggande i trä är framtidens byggmetod!

Moderna träbyggsystem baseras på vårt enda förnybara byggmaterial. Med väl­ skötta skogar är trä en oändlig resurs.

Inte kon­stigt att industriellt byggande i trä är framtidens byggmetod!

Trä byggde denna vackra huskropp
Det syns inte alltid utanpå, men trä är numera det vanligaste stommaterialet vid nybyggande av bostäder i Sverige. Med modernt industriellt byggande finns stora pengar att spara. Eftersom moduler förtillverkas i fabrik kan ett femvåningshus monteras ihop på tio veckor efter det att grundplattan är gjuten. Ett hus av rätta virket är till exempel detta fyravåningshus med trästomme i Nynäshamn utanför Stockholm.

Bygg på taket - lätt som en plätt
Moderna, träbaserade byggsystem lämpar sig mycket bra vid så kallad vertikal förtätning, det vill säga när flera våningar byggs på befintliga hus. Trä är också ett lämpligt konstruktionsmaterial för byggnader som kilas in i utrymmen mellan två hus, liksom vid renoveringar och tillbyggnader. Med lättbyggnadsteknik i trä kan även mark med lägre bärighet bebyggas, med lägre kostnad för grundläggning än med andra byggsystem. Ett bra exempel på takpåbyggnad är de här exklusiva radhusen i trä från 2010, som byggts ovanpå ett befintligt fyravåningshus från 60-talet i kvarteret Tegeludden i Stockholm.

Utvecklingskurvan för industriellt byggande i trä pekar stadigt uppåt

Volymelement, även kallade moduler
Delar av, eller hela, rum som färdigställs i fabrik för att sedan transporteras och lyftas på plats på byggarbetsplatsen. Volymelementen är i princip färdigställda redan i fabriken, med till exempel handfat och tapeter på plats samt dragna vatten- och elledningar. Tekniken lämpar sig väl för flervåningshus, studentboenden, skolor, äldreboenden, med mera.

Planelement
Kan vara ytterväggselement, bjälklagselement eller innerväggselement. De är oftast så pass klara att de enbart saknar ytskikt och vissa installationer. Planelementen kan vara tillverkade i lättbyggnadsteknik eller av massivträteknik (även kallat KL-trä som står för korslimmat trä). Massivträtekniken kommer till sin rätt i högre byggnader och byggnader med stora spännvidder.

Limträ
Limträ är uppbyggt av ett antal trälameller, sammanbundna med lim. Det är avsett för bärande konstruktioner. Förutom att limträ, i förhållande till sin vikt, är ett av de starkaste konstruktionsmaterialen, har det ett bestående skönhetsvärde Därför används limträ ofta i synliga bärverk, till exempel i hallar, offentliga byggnader, broar, men även som stommaterial i flervåningshus.

Ett volymelement kommer lastat, redo att monteras.

Kvarteret Limnologen i Växjö byggt 2008, ett åtta våningar högt bostadshus byggt av planelement.
 
Limträ är ett av de starkaste konstruktionsmaterialen med en spännvidd så lång att inga pelare behöver skymma sikten, som till exempel i Göransons Arena i Sandviken, byggd 2009.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration