Johan Fröbel

Chef teknik och handel Svenskt Trä

”Det behövs mer kunskap om trä och träbyggande. Få material är lika användbara och dessutom motsvarar trä framtidens krav på hållbart byggande. Allt fler vill bygga med trä, men det behövs mer kunskap om både materialet trä och arbetssätt.”

Johan ansvarar för Svenskt Träs tekniska arbete med att sprida träkunskap genom bland annat utbildning, publikationer och digitala verktyg. Johan är ansvarig för Limträkommittén och ingår i Målningskommittén samt styrgruppen för limträ i Frankrike. Han deltar också i arbetet med standarder och normer för att beskriva träprodukter på ett enhetligt sätt för att skapa tydliga affärsprocesser i Svenskt Träs digitala produktkatalog traprodukter.se samt ansvar samarbetet med bygg- och trävaruhandeln i Sverige och Storbritannien.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.