Johan Fröbel

Chef teknik och handel Svenskt Trä

”Det behövs mer kunskap om trä och träbyggande. Få material är lika användbara och dessutom motsvarar trä framtidens krav på hållbart byggande. Allt fler vill bygga med trä, men det behövs mer kunskap om både materialet trä och arbetssätt.”

Johan ansvarar för Svenskt Träs tekniska arbete med att sprida träkunskap genom bland annat utbildning, publikationer och digitala verktyg. Johan är ansvarig för Limträkommittén och ingår i Målningskommittén samt styrgruppen för limträ i Frankrike. Han deltar också i arbetet med standarder och normer för att beskriva träprodukter på ett enhetligt sätt för att skapa tydliga affärsprocesser i Svenskt Träs digitala produktkatalog traprodukter.se samt ansvar samarbetet med bygg- och trävaruhandeln i Sverige och Storbritannien.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration