Magnus Ragnarsson: produktionschef på JGA

Du jobbar som produktionschef, vad innebär det?

Jag ansvarar för att produktionen vid sågverket ska nå uppsatta mål och följa budget, och ser till att det finns de resurser som krävs för att arbetet ska fungera så optimalt som möjligt. Vi tillverkar och säljer sågade och förädlade trävaror, främst konstruktionsvirke.

I mitt arbete är det viktigt att ha en löpande dialog med personalen och att hålla sig uppdaterad om hur verksamheten fungerar, jag har till exempel täta avstämningsmöten med arbetsledarna inom produktionen. Jag sitter också med i ledningsgruppen för företaget, den delen handlar mer om strategiska och organisatoriska frågor. Det är kul att kunna påverka företagets riktning och att driva företaget framåt.

Hur ser den tekniska utvecklingen ut?

Det händer väldigt mycket inom branschen. Vi har till exempel installerat våra första robotar här på sågverket, det är lite kul! Det är en helautomatisk emballeringslinje som, förutom ökad kapacitet, gör att personalen slipper paketera virkespaketen för hand. Manuell paketering är både monotont och slitsamt för kroppen. Branschen blir överlag också mer digitaliserad. Vi har nyligen infört ett nytt digitalt hjälpmedel för vår produktionsplanering och lagerhantering, som har underlättat både planeringen och möjligheten att ha ännu bättre ordning och reda. Så det pågår utveckling inom många olika områden!

Hur jobbar ni med hållbarhet?

Inom den här branschen kan man verkligen känna att man bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vi arbetar efter tydliga miljömål som vi löpande följer upp med nyckeltal och analyserar, det handlar exempelvis om att minska användandet av fossila bränslen. Vi tar också vara på all råvara. De bi- och restprodukter från produktionen som inte kan säljas för vidareförädling, använder vi som bränsle till vår värmepanna. Vi jobbar också hårt för att produktionen ska vara så resurseffektiv som möjligt. Det finns allt fler digitala mätverktyg och kameralösningar, som gör att vi ännu bättre kan få ut så mycket som möjligt av varje stock.

Har du något tips till yngre inför studie- eller yrkesval?

Vi har behov av att rekrytera personal inom många olika yrkeskategorier. Vi behöver bland annat fler maskinförare och personer som jobbar med fordons- och maskinunderhåll, inköp och råvaruanskaffning. Så om man är nyfiken är mitt tips att höra av sig till företagen. Det är en väldigt öppen industri och man kan få många goda råd om hur man kan ta sig vidare.  

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration