Ung Svensk Form 2024

Sveriges största designtävling för unga formgivare har sedan 1998 tjänat som en unik arena för mötet mellan unga innovativa formgivare, media och publik. Som stolt samarbetspartner och stipendiegivare till Ung Svensk Form, bidrar Svenskt Trä med inspiration och kunskap om trä, samt stöttar i hållbarhetsfrågor som rör materialet. 

Svenskt Trä erbjuder ett antal stipendiater en kunskapsresa, där de får ta del av både nätverk och fördjupad förståelse för materialet trä och hur det kan bidra till en hållbar utveckling. Stipendiaterna får under fyra dagar ta del av innovativa projekt och besöka flera aktörer kopplade till träindustrin. Under kunskapsresans gång ges stipendiaterna möjlighet att reflektera och diskutera viktiga frågeställningar för sitt fortsatta arbete för hållbar design och arkitektur.

På Svenskt Trä ser vi detta som ett långsiktigt engagemang vill följa stipendiaternas utveckling även efter utbildningen. Deltagarna blir inte bara introducerade till träbranschen utan blir även en del av "Svenskt Trä-familjen".

Kunskapsresan genomfördes i södra Sverige under våren 2024.

Under tre dagar skötte stipendiaterna vårt Instagram-konto. Se inläggen här:

Utställningsturné Ung Svensk Form

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration