Diplomerad träkonstruktör

Foto: Åke E:son Lindman

Svenskt Trä erbjuder återigen kursen Diplomerad Träkonstruktör.

Efterfrågan på konstruktioner med bärande stomme i trä fortsätter att öka, som är ett naturligt val vid ett hållbart och ett miljömässigt byggande. Det i sin tur innebär bland annat att allt fler konstruktörer vill skaffa rätt och mer kunskap om träkonstruktioner. Efter avslutad kurs ska du kunna medverka vid projektering av träbyggnader som hallbyggnader, lokaler eller flerbostadshus med hög kompetens.

Efter fullgjord kurs ska deltagaren kunna:

 • Redogöra för dem allmänna fysikaliska och mekaniska egenskaper hos träbaserade konstruktionselement.
 • Genomföra överslagsdimensionering av träkomponenter i brott- och bruksgränstillstånd.
 • Dimensionera träkonstruktioner under dragning, tryck, böjning, skjuvning och/eller vridning i brottgränstillstånd.
 • Redogöra för möjligheterna med konstruktionselement i limträ, KL-trä, fanerträ (LVL), skivmaterial eller sammansatta träbaserade konstruktioner.
 • Redogöra för möjligheterna med KL-trä, med fokus på bjälklag och vägg.
 • Beräkna träkonstruktioner med hänsyn till instabilitetsfenomen såsom vippning, knäckning eller böjknäckning.
 • Beräkna inverkan av volymeffekt på hållfasthet samt bärförmågan för en träbalk med hål eller urtag.
 • Redogöra för dimensionering av balkar med varierande tvärsnittshöjd såsom sadelbalk, bumerangbalk eller krökt balk.
 • Redogöra för möjligheterna med speciella konstruktioner av limträ som fackverk och bågar.
 • Genomföra beräkningar för horisontalstabilisering och dimensionering av stagningssystem.
 • Beräkna spik- och skruvförband och utforma anslutning- och utformningsdetaljer.
 • Ta fram konstruktiv utformning för stabilisering av flervåningshus eller lokaler i trä, och bärande system med KL-trä.
 • Redogöra för utformning och dimensionering av GC- träbroar.
 • Redogöra för hur konstruktiv utformning hos träbyggnader beaktar byggnadsfysikaliska frågor såsom värmeisolering, fukt, brand och akustik.
 • Redogöra för hur samhällskrav kring miljö, klimatpåverkan och hållbarhet kan beaktas vid dimensionering av träkonstruktioner.

Kursen beskrivs av deltagare:

Anmälan för kursen är stängd. Nästa tillfälle går i höst och anmälan öppnar innan sommaren. Mer information kommer inom kort. 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration