Diplomerad träkonstruktör

Foto: Åke E:son Lindman

Svenskt Trä erbjuder återigen kursen Diplomerad Träkonstruktör.

Anmälan till höstens kurs öppnar inom kort.

­-

Efterfrågan på konstruktioner med bärande stomme i trä fortsätter att öka, som är ett naturligt val vid ett hållbart och ett miljömässigt byggande. Det i sin tur innebär bland annat att allt fler konstruktörer vill skaffa rätt och mer kunskap om träkonstruktioner. Efter avslutad kurs ska du kunna medverka vid projektering av träbyggnader som hallbyggnader, lokaler eller flerbostadshus med hög kompetens. 

Denna kurs vänder sig till yrkesverksamma konstruktörer och byggingenjörer med några års erfarenhet av konstruktions- och projekteringsarbete.

Praktiskt information:

När: kursen hålls under veckorna 36 - 44.
Torsdag 7 september: kl: 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Fredag 8 september: kl: 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Torsdag 14 september: kl: 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Torsdag 21 september: kl: 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Torsdag 28 september: kl: 10.00 - 12.00
Torsdag 5 oktober: 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Torsdag 12 oktober: 10.00 - 12.00
Torsdag 19 oktober: 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Torsdag 26 oktober: 10.00 - 12.00
Måndag 30 oktober - fredag 3 november: Quiz online hemifrån. Kursens schemalagda tillfällen avslutas
Fredag 3 november: Deadline och inlämning för projektarbete

Här kan du ta del av schemat och kursens innehåll i detalj. För att se ifall du ha de förkunskaper som krävs för kursen, titta på en del av kurslitteraturen här, här och här. Som deltagare bör du räkna med att lägga minst 4 timmar per vecka på projektarbetet utöver den lärarledda undervisningen. 

Var: Kursens hålls helt på distans. Vi använder verktygen Zoom och Canvas.

Kostnad: 5 500 kr, ex. moms. 

Anmälan: Anmäl dig här via länken. Sista anmälningsdag är den 28 augusti. Mer information och länkar får du efter anmälan. Observera att outnyttjad plats som inte avbokas senast fredag den 1 september kommer att debiteras fullt pris. Din plats kan överlåtas till en kollega. 

Vid kursfrågor, kontakta kursansvarig Tomas Alsmarker eller Gabriel Eriksson. Vid anmälningsfrågor, kontakta Maria Cirillo.

Efter fullgjord kurs ska deltagaren kunna:

 • Redogöra för dem allmänna fysikaliska och mekaniska egenskaper hos träbaserade konstruktionselement.
 • Genomföra överslagsdimensionering av träkomponenter i brott- och bruksgränstillstånd.
 • Dimensionera träkonstruktioner under dragning, tryck, böjning, skjuvning och/eller vridning i brottgränstillstånd.
 • Redogöra för möjligheterna med konstruktionselement i limträ, KL-trä, fanerträ (LVL), skivmaterial eller sammansatta träbaserade konstruktioner.
 • Redogöra för möjligheterna med KL-trä, med fokus på bjälklag och vägg.
 • Beräkna träkonstruktioner med hänsyn till instabilitetsfenomen såsom vippning, knäckning eller böjknäckning.
 • Beräkna inverkan av volymeffekt på hållfasthet samt bärförmågan för en träbalk med hål eller urtag.
 • Redogöra för dimensionering av balkar med varierande tvärsnittshöjd såsom sadelbalk, bumerangbalk eller krökt balk.
 • Redogöra för möjligheterna med speciella konstruktioner av limträ som fackverk och bågar.
 • Genomföra beräkningar för horisontalstabilisering och dimensionering av stagningssystem.
 • Beräkna spik- och skruvförband och utforma anslutning- och utformningsdetaljer.
 • Ta fram konstruktiv utformning för stabilisering av flervåningshus eller lokaler i trä, och bärande system med KL-trä.
 • Redogöra för utformning och dimensionering av GC- träbroar.
 • Redogöra för hur konstruktiv utformning hos träbyggnader beaktar byggnadsfysikaliska frågor såsom värmeisolering, fukt, brand och akustik.
 • Redogöra för hur samhällskrav kring miljö, klimatpåverkan och hållbarhet kan beaktas vid dimensionering av träkonstruktioner.

Kursen beskrivs av deltagare:

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration