Diplomerad träkonstruktör

Foto: Åke E:son Lindman

Svenskt Trä erbjuder återigen kursen Diplomerad Träkonstruktör.

Skogen är en förnybar resurs. Trä är det enda förnybara byggmaterialet. Ett ökat byggande i trä är en viktig del om vi ska nå målet om en klimatneutral byggsektor. Skulle hälften av Sveriges flerbostadshus byggs i trä istället för i andra material skulle klimatpåverkan i byggskedet kunna minska med cirka 40 procent årligen. Att ersätta fossila material är helt avgörande för att minska klimatpåverkan och för att minimera förbrukningen av jordens ändliga resurser.

Allt fler vill lära sig mer om att bygga och konstruera i trä. Svenskt Trä fortsätter därför att erbjuda kursen Diplomerad träkonstruktör.

Denna kurs vänder sig till yrkesverksamma konstruktörer med civil- eller högskoleutbildning och med erfarenhet av hus- eller brobyggnad.

Kursens mål

Efter att du gått denna kurs ska du känna dig trygg i rollen som träkonstruktör. Du ska med god kunskap och kompetens kunna medverka som träkonstruktör vid projektering av bostadshus och kontorshus i flera våningar, av hallbyggnader med stora spännvidder eller av broar i trä. För att se ifall du ha de förkunskaper som krävs för kursen, titta på en del av kurslitteraturen här, här och här.

Praktisk information

Kursstart
12 september kl. 10.00 - 15.00 med lunch mellan kl.12.00-13.00
13 september kl. 13.00-15.00 introduktion till projektarbetet
19 september kl. 10.00 - 15.00 med lunch mellan kl. 12.00-13.00
26 september kl. 10.00 - 15.00 med lunch mellan kl. 12.00-13.00
3 oktober kl. 10.00 - 15.00 med lunch mellan kl. 12.00-13.00
10 oktober kl. 10.00 - 15.00 med lunch mellan kl. 12.00-13.00
17 oktober kl. 10.00 - 12.00 frivilligt, lärare svarar på frågor om teori och beräkningsexempel
24 oktober kl. 10.00 - 15.00 obligatoriskt föreläsning om träbroar på förmiddagen och föreläsning om brand, fukt samt miljö och hållbarhet på eftermiddagen
31 oktober kl. 10.00 - 12.00 frivilligt, lärarstöd inför inlämning av projektarbetet
04 november - 08 november obligatoriskt quiz online mellan måndag och fredag
15 november deadline för inlämning av projektarbete

Arbetsform

Kursen genomförs på distans via Zoom och med hjälp av plattformen Canvas. I schemat finns några frågestunder inlagda där våra lärare kommer att kunna svara på era frågor. Det finns också möjlighet att ställa frågor och få svar på i Canvas.

Kursen består också av ett projektarbete. Detta introduceras i början av kursen. 

Kursinnehåll

Kursen behandlar en rad olika områden som du behöver ha kunskap om som träkonstruktör. I kursen får du exempelvis lära dig om:

 • Trä som material
 • Trä i drag och tryck, böjning och skjuvning
 • Trä i konstruktionselement av limträ, KL-trä och fanérträ
 • Trä i bågar, pelare och balkar
 • Trä i förband
 • Trä i broar

Diplomering

För att kunna få diplom ska du som kursdeltagare ha deltagit vid de obligatoriska momenten, genomfört och lämnat in ett godkänt projektarbete på utsatt tid samt genomfört och blivit  godkänd på kursens avslutande quiz.

Kostnad: 5 500 kr ex. moms.

Anmälan: Anmäl dig på länken här. Mer information och länkar får du efter anmälan. Observera att outnyttjad plats som inte avbokas senast den 5 september kommer att debiteras fullt pris. Din plats kan överlåtas till en kollega. 

Sista anmälningsdag: 30 augusti 2024

Vid frågor om kursinnehållet, kontaka Tomas Alsmaker (kursansvarig) eller Gabriel Eriksson. För frågor om din anmälan, kontaka Maria Cirillo.

Varmt välkommen med din anmälan!

Efter fullgjord kurs ska deltagaren kunna:

 • Redogöra för dem allmänna fysikaliska och mekaniska egenskaper hos träbaserade konstruktionselement.
 • Genomföra överslagsdimensionering av träkomponenter i brott- och bruksgränstillstånd.
 • Dimensionera träkonstruktioner under dragning, tryck, böjning, skjuvning och/eller vridning i brottgränstillstånd.
 • Redogöra för möjligheterna med konstruktionselement i limträ, KL-trä, fanerträ (LVL), skivmaterial eller sammansatta träbaserade konstruktioner.
 • Redogöra för möjligheterna med KL-trä, med fokus på bjälklag och vägg.
 • Beräkna träkonstruktioner med hänsyn till instabilitetsfenomen såsom vippning, knäckning eller böjknäckning.
 • Beräkna inverkan av volymeffekt på hållfasthet samt bärförmågan för en träbalk med hål eller urtag.
 • Redogöra för dimensionering av balkar med varierande tvärsnittshöjd såsom sadelbalk, bumerangbalk eller krökt balk.
 • Redogöra för möjligheterna med speciella konstruktioner av limträ som fackverk och bågar.
 • Genomföra beräkningar för horisontalstabilisering och dimensionering av stagningssystem.
 • Beräkna spik- och skruvförband och utforma anslutning- och utformningsdetaljer.
 • Ta fram konstruktiv utformning för stabilisering av flervåningshus eller lokaler i trä, och bärande system med KL-trä.
 • Redogöra för utformning och dimensionering av GC- träbroar.
 • Redogöra för hur konstruktiv utformning hos träbyggnader beaktar byggnadsfysikaliska frågor såsom värmeisolering, fukt, brand och akustik.
 • Redogöra för hur samhällskrav kring miljö, klimatpåverkan och hållbarhet kan beaktas vid dimensionering av träkonstruktioner.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration