Hållbarhet

Hållbarhet är inget extra lager. Det måste finnas med oss i allt vi skapar, och inkludera både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Här har vi samlat punkter där materialet trä, i alla dess användningsområden, bidrar till att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.