Tillgänglighetsredogörelse

Svenskt Trä står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur svenskttra.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och vi jobbar med att åtgärda dessa brister.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Skicka allmänna frågor till info@svenskttra.se eller ring oss på telefon 08-762 72 60.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta, och påtala det för DIGG. 

Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Brister beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Bristande tillgänglighet vad gäller bildkommunikation exempelvis avsaknad av bildattribut, text i bild och alternativtext.
  • Bristande tillgänglighet i ett fåtal, komplicerade tabeller.
  • En del av våra filmer saknar text.

Många av våra artiklar och statistikprodukter har ett sammanhållande namn, men publiceras som delmängder i olika tidsperioder. De unika sidorna som publiceras får då ofta samma länktext, men unika adresser. Vi arbetar aktivt för att det inte ska ske på nyproducerat material, men det finns en del äldre material som i första hand syns på våra etikettsidor och i sök.

Vår ambition är att hela tiden förbättra webbplatsens tillgänglighet och arbetar med detta löpande.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit utomstående experter granska svenskttra.se.

Senaste bedömningen gjordes i juni 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 augusti 2023.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration