Bygg modernt

Arkitektoniskt nytänkande

Träbyggnader står för spännande arkitek­tur, innovationer och nytänkande. Med trä som enda material eller i kombination med andra material finns unika förutsättningar att uppnå vackra, spännande och harmoniska byggnader.

Europa bygger allt mer i trä

Att konkurrensutsätta metoderna i bygg­branschen är, tillsammans med klimatfrågan, huvudorsakerna till att ett femtontal länder i Europa under de senaste decennierna har beslutat om olika offentliga program för ökad användning av trä inom byggsektorn. Nu genomförs till exempel i Finland en regeländring med syfte att öka träbyggandet i flervåningshus. Uppmärksammat är också president Sarkozys initiativ i Frankrike i maj 2009, med målet att dramatiskt öka användningen av trä i byggprojekt.


Copperhill Mountain Lodge i Åre bjuder på en hisnande designupplevelse. Byggår 2008. Foto Åke Eson Lindman.


Kontorshotellet Uppfinnaren ingår i Science Park vid Växjö Universitet.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration