Garantivillkor CMP

Här finns garantibeviset med en sammanfattning om vad som gäller för garantin.

Detaljerade garantivillkor kan rekvireras via info@svenskttra.se eller kontakta din lokala bygghandel.

För hantering av ytterpanel se ”Hantera virket rätt” (i pdf)

 

Funktionsgarantibevis-CMP.jpg

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration