Trummor – spolar

Trätrummor till kablar och dyligt

Trummor är ett emballage som är uppbyggt av träspjälor. Det stora användningsområdet för trummor är för kabel. Kabeltrummor av trä används huvudsakligen för transport och hantering av tråd, kabel, lina och metallband. Diametern och höjden på kabeltrummorna varierar oftast mellan 400 mm och 3 000 mm. Det förekommer även större dimensioner.

De flesta kabeltrummor tillverkas enligt standard SS 842801.

Olika länder använder sig av olika konstruktioner och utförande som bestäms av varje enskild tillverkares specifikation. I Norden finns ett väl fungerade retursystem för trätrummor, varför trätrummor av typen K-standard är den mest förekommande varianten här.

För att en kabeltrumma av trä ska kunna ingå i denna ”K-standard” måste trummorna följa:

  • SS 842801 – gällande mått och dimensioner
  • SS 842802 – gällande provning och krav
  • K-Standard for Scandinavian cable drum system – gällande detaljerad specifikation på ingående detaljer och utförande. 

Förutom standardiserade kabeltrummor i trä finns olika varianter av mindre trummor i plywood och stora specialtrummor i trä ofta med vaggor för transport av större, känsliga stålprodukter. 

Figur 4.36  Kabeltrumma

 Tillverkning av större kabeltrumma. Foto Johan Ardefors.

 Kabeltrummor tillverkas i många olika format. Foto Johan Ardefors.

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration