Träfakta

Trä är framtiden

Trä är ett naturligt, hållbart och förnybart material med många användningsområden. Trä har sedan länge en självklar plats i våra hem och trädgårdar i form av golv, lister, panel, trall, virke för staket och stolpar med mera.

Trä är idag också ett uppskattat och beprövat byggmaterial. Idag byggs cirka 90 procent av enfamiljshusen i trä. Vad avser flervåningshusen är trä ett material på stark frammarsch inom modernt byggande och idag byggs ungefär 20 procent av flervåningshusen med trästomme.