Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä

Publikationen Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä avser att vara ett stöd för beställare, projektledare, arkitekter, inköpare, med flera vid projektstart samt till besiktningspersoner och entreprenörer vid projektslut.

Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä skugga.jpg

Besiktningspersoner ska kunna använda den för att bedöma sprickor, särdrag, kvistar och övriga egenskaper som påverkar ytkvaliteten hos KL-träelement. Publikationen ska även ge trygghet till kunder om att det finns en grundläggande ytkvalitet att utgå ifrån när man väljer att ha synliga KL-träytor i en byggnad. Man får därmed realistiska eller verklighetsnära förväntningar och en acceptans för viss uppkomst av sprickor eller andra utseendeförändringar hos det levande och naturliga byggmaterial som ju trä är. För beställare och entreprenörer blir det ett underlag som kan användas inför upphand ling och i förfrågningsunderlag. Publikationen ger även förutsättningar för att minska tillkomna ärenden som förekommer efter KL-träprojekt, då vissa kunder ställer många frågor om sprickor, särdrag, kvistar och övriga egenskaper, samt minska kostsamma reklamationsärenden.

Publikationen har tagits fram gemensamt av branschorganisationen Svenskt Trä tillsammans med de svenska KL-trätillverkarna.

Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä omfattar 24 sidor och är i A4-format.

Läs Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä här

Beställ Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä här

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration