Impregnerat limträ

Genom att i vissa speciella situationer använda impregnerat limträ eller limträ som tillverkats av impregnerat lamellvirke, kan ett långvarigt och effektivt rötskydd erhållas. Det kan dock inte ersätta det konstruktiva träskyddet, utan ska ses som ett komplement. Fukt som tillförs en konstruktion kan ge upphov till andra problem än röta.

 

Impregnerade limträstolpar.
Fotograf: Patrick Degerman, Martinsons©

Långvarigt och effektivt rötskydd

Kemikalieinspektionens föreskrifter reglerar användningen av träskyddsbehandlade träprodukter. Trä till konstruktioner som kräver ett effektivt skydd mot träförstörande organismer får vara impregnerat.

  • i markkontakt eller (söt)vatten
  • där personsäkerheten kräver att träet inte försvagas
  • svårutbytbar efter inbyggnad i fuktig miljö.

Exempel på utomhuskonstruktioner av impregnerat trä och limträ är altaner, balkonger, yttertrappor, broar och bryggor.

Gångbro av impregnerat trä och limträ vid Hästepallarna, Uddevalla.
Foto: Martinsons träbroar.

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration