Anna Ryberg Ågren

Anna-Ryberg-Ågren-Triptyk.jpg

Anna leder Svenskt Träs arbete med att främja ett hållbart samhälle och en livskraftig sågnäring och diskuterar gärna vad Svenskt Trä gör för att stödja denna utveckling. Anna har sin bakgrund inom miljö- och hållbarhetsområdet och deltar bland annat i Boverkets och EU-kommissionens undergrupper om miljömässig hållbarhet inom det som kallas CPR Acquis (arbetet med översynen av de harmoniserade standarders som finns för byggprodukter kopplat till byggproduktförordningen). Anna ansvarar för rapporteringen till Svenskt Träs styrelse.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration