Svenskt Träs marknadskommitté

Foto: Fredrik Hjerling

 

Kommittén för Svenskt Träs internationella engagemang.

Uppdraget för marknadskommittén är att säkerställa att Svenskt Träs internationella engagemang är i linje med medlemmarnas behov. I uppdraget ingår bland annat att årligen utvärdera genomförda aktiviteter på olika marknader och utifrån det ta fram en strategisk plan för kommande satsningar. 

Deltagare i Svenskt Träs marknadskommitté:

  • Erik Eliasson, Norra Timber (ordförande)
  • Andreas Jonasson, Södra Wood
  • Fredrik Wallenstad, Moelven Timber
  • Henrik Bertilsson, Setra Trävaror
  • Johan Hedin, Holmen Wood Products
  • Karl-Johan Löwenadler, Vida Wood
  • Markus Henningsson, SCA Wood
  • Pekka Södervall, Stora Enso Wood Product

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration