Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2024

Stockholm Wood City – världens största stadsbyggnadsprojekt i trä

Välkommen på Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä den 7 november på Aula Magna i Stockholm!

Svenskt Trä bjuder in till en spännande dag med inspirerande föredragshållare inom temat - Träbyggandets roll i den gröna omställningen

Seminariet riktar sig främst till dig som är entreprenör, platschef, arbetsledare, entreprenadsingenjör, konstruktör, student eller arkitekt. 

På plats finns även en minimässa där du har goda förutsättningar att knyta nya affärskontakter och möta potentiella leverantörer. 

Dagens program

08:00 Registrering, kaffe och mässa​

Att välja trä!​

  • 09:00 Välkomna till ett seminarium om träbyggandets roll i den gröna omställningen, Gabriel Eriksson och Johan Fröbel, Svenskt Trä​
  • 09:05 Stockholm bygger stort i trä - Thorleif Falk, stadsarkitekt, Stockholms stad​
  • 09:30 Resan börjar i skogen - Åsa Rydell Blom, docent, prodekan, Linnèuniversitetet​

10:00 Kaffe och frukt​

Trä i dåtid, nutid och framtid​

  • 10:30 Trä – betong - och tillbaka till trä – Gunnar Wetterberg, historiker och författare​
  • 11:10 Klimatneutral vindkraft – David Olivegren, medgrundare, Modvion AB​

11:40 Lunch och mässa ​

Trä i stadens kvarter​

  • 13:00 Stockholm Wood City – världens största träkvarter - Håkan Hyllengren, affärsutvecklingschef, Atrium Ljungberg AB​
  • 13:30 Cederhusen - Ett storskaligt träbyggande mitt i stenstaden – Produktion & Konstruktion – Frida Tjernberg, konstruktör, Looström AB och Jakob Tengvald, projektledare, VD, TenC AB.​

14:10 Utdelning av Structorstiftelsens pris för årets bästa examensarbete inom trä och träbyggande​

14:30 Fika och mässa​

Trä i en ny cirkulär era​

  • 15:00 Konsten att nyttja det redan byggda - Petra Videstorm, konstruktör, Martinsons Byggsystem AB​
  • 15:30 Trä i framtidens ingenjörskonst - Jorgen Tycho, arkitekt, grundare, OsloTre AS​

16:10 Avslut seminarium och mässa​

 

Anmäl dig här till Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2024

Observera: Seminariet är kostnadsfritt men outnyttjad plats som avbokas senare än 18 oktober kommer att debiteras 995 kr/plats exklusive moms och fakturaavgifter. Anmälan som sker efter 18 oktober är bindande och kan ej avbokas utan kostnad. Din plats kan däremot överlåtas till en kollega om detta meddelas till Svenskt Trä senast den 4 november. Vid avanmälan på grund av sjukdom krävs läkarintyg för att inte bli debiterad. Avbokning och överlåtelse meddelas till Anki Frécon - anki.frecon@skogsindustrierna.se

Samarbetspartners

Holmen-500.png

 

Martinsons-500ny.png

 

Moelven.jpg

 

Setra-500.png

 

Södra-500.png

 

 

 

 

Utställare

Platta logotyper mässutställare2024.jpg

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration