Spara pengar

Industriellt byggande i trä (industriella lätta­ byggnadssystem) är utan tvivel det mest kostnadseffektiva vi har på bygg­- och bo­stadsmarknaden idag.

Högre produktivitet

 
Moderniseringen av byggmetoderna gör att arbetet kan effektiviseras och organisatio­nen slimmas. Fler hus kan alltså byggas med samma resursinsats i form av personal och utrustning.


Halverade transporter

Med industriellt byggande i trä kan trans­portkostnaderna i princip halveras, dels tack vare att råvaran väger mindre än tradi­tionella byggmaterial, dels för att den kan produceras på nära håll. Ett annat viktigt skäl är att plan­ och volymelementen färdig­ställs i fabrik. Därmed är antalet inblandade aktörer reducerade till ett minimum, vilket betyder minskade transporter till och från byggarbetsplatsen.

Kortare byggtid

Tid är pengar. Det säger sig självt att ett bygge som tar tio veckor istället för ett år är betydligt mer kostnadseffektivt för alla inblandade. För vissa mycket prispressade bostadstyper har träbyggnadsteknik med hög prefabriceringsgrad på kort tid uppnått en helt dominerande ställning för hushöjder upp till fem våningar. Studentbostäder är ett exempel på detta. Det är standardiseringen samt lägenheternas mått – lämpliga volymenheter – som bidragit till att det industrialiserade träbyggandet nu helt dominerar den marknaden.

För framtiden ser vi många områden där träbyggande med industriell teknik sannolikt kommer att bli ett naturligt förstaval. Materialets låga vikt har redan utnyttjats i ett antal uppmärksammade påbyggnadsprojekt där befintliga hus har byggts på med 1 till 4 våningar. Med den nya lagstiftningen som medger tredimensionell fastighetsbildning kommer denna typ av byggande säkerligen att öka väsentligt.

Mindre risk för oväntade kostnader

Med industriellt träbyggande minskar risken för ovälkomna överraskningar, eftersom bo­staden vid leveransen är så nära sin färdig­ställandegrad som möjligt. Därmed kan även risken för oväntade kostnader minimeras.

Ökad sysselsättning

En annan positiv aspekt är att många fabri­ker läggs nära skogsråvaran, det vill säga i glesbygd. Därmed flyttas arbetstillfällen till glesbygdsområden.

Ett planelement, färdigställt med hög precision i en fabrik, levereras till byggarbetsplatsen för att sättas på plats.

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration