Träförpackningar

Här hittar finns samlad kontaktinformation till medlemsföretag med tillverkning, försäljning, handel och distribution av lådor, häckar, engångspallar, EUR-pallar, kragar och trummor med mera.

Klicka på bilden för att få upp en pdf med klickbara länkar till våra tillverkare och återförsäljare av träförpackningar.

Träförpackningskommittén är en intresseorganisation för tillverkare av förpackningar av trä och träbaserade material, främst plywood. De huvudsakliga produkterna utgörs av lådor, häckar, lastpallar, pallkragar och kabeltrummor samt specialemballage.

Träförpackningskommittén har cirka 40 medlemmar, inklusive nordiska företag och leverantörsmedlemmar, som tillverkar förpackningar. Omsättning i träemballage uppgår till ungefär 3 000 miljoner kronor. Träemballageindustrin är den enskilt största användaren av sågade trävaror och cirka 15 procent av den inhemska förbrukningen används årligen till någon form av träemballage.

De gemensamma frågorna som drivs inom Träförpackningskommittén är index, miljöfrågor, normer och standarder, marknadsfrågor samt långsiktig forskning och utveckling. Verksamheten sker i samverkan med svenska branchrelaterade organisationer samt med europeiska och nordamerikanska förpackningsorganisationer och forskningsinstitut.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.