Träförpackningar

Foto: Johan Ardefors

Starka, kostnadseffektiva och flexibla

Optimerade lösningar för förpackningar och logistik blir en allt viktigare konkurrensfördel i den globala handeln. Höga krav på klimatpåverkan och säkra transporter gör att många väljer trä som förpackningsmaterial.

En bra förpackning säkerställer att varan på ett prisvärt sätt kommer fram oskadad till kunden, och att den därefter är enkel att återanvända eller återvinna. Transport av varor ökar med en växande global handel. Nya transportsätt och produkter förändrar kraven på förpackningarna.
 
Trä är en förnybar råvara som kan återanvändas eller återvinnas och relativt sin vikt ett av de starkaste materialen. Det är lätt att bearbeta och har många användningsområden. Trä har också korta ledtider i tillverkning, är stötdämpande och kan på ett enkelt och bra sätt sammanfogas med andra material. Eftersom trä är anpassningsbart lämpar det sig väl även för tillverkning i korta serier. Ungefär 10 – 15 procent av Sveriges trävaruproduktion används för tillverkning av träemballage. Det finns flera anledningar till att trä fortsätter att vara ett så viktigt förpackningsmaterial.
 
För att dra nytta av de fördelar som materialet har krävs att tillverkare, beställare och transportörer av emballage bibehåller och stärker sin kunskapsnivå om både materialet trä och utvecklingen av användarnas logistik.

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration