Forskning om trä och interiör

Furu är inne

Svenskt furuvirke har länge varit ett eftertraktat träslag på den internationella marknaden. På senare år har detta svängt och leverantörer tappade försäljning och marknadsandelar. Men vi fick indikationer på att furu återigen börjar bli trendigt och genomförde därför en studie tillsammans med Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet. Studien är genomförd inom forsknings- och innovationsprogrammet BioInnovation

Svenska interiöra furuprodukter till hemmet

Rapporten Trä i hemmet - En undersökning i sju europeiska länder om inredningsstilar och intresset för svenska interiöra furuprodukter till hemmet är baserad på en studie genomförd inom forsknings- och utvecklingsprogrammet Framtidens biobaserade byggande och boende, FBBB, inom delprojektet Marknadsförutsättningar och affärsmodeller. Det övergripande målet med delprojektet var att identifiera olika marknaders krav och förväntningar på interiöra träprodukter för byggande och boende med specifikt fokus på furu. 

Studien genomfördes som en enkätstudie i sju europeiska länder; Sverige, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland, Frankrike och Spanien. Detta för att få en bred bild av marknaderna samt för att utreda om preferenserna för trä/furu skiljer sig mellan länder. Totalt inkom drygt 7000 svar och respondenterna utgör ett riksrepresentativt urval av kvinnor och män i åldrarna 20 till 65 i dessa länder. Det finns fördjupande rapporter för respektive land. För tillgång till landrapporterna mejla info@svenskttra.se.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration