Forskning om interiört trä

Svenskt furuvirke har länge varit ett eftertraktat träslag på den internationella marknaden. På senare år har detta svängt och leverantörer tappade försäljning och marknadsandelar. Men Svenskt Trä har fått indikationer på att furu återigen börjar bli trendigt och har därför genomfört en studie tillsammans med Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet. Studien är genomförd inom forsknings- och innovationsprogrammet BioInnovation.

Intresset för svenska interiöra furuprodukter till hemmet

Rapporten Trä i hemmet - En undersökning i sju europeiska länder om inredningsstilar och intresset för svenska interiöra furuprodukter till hemmet är baserad på en studie genomförd inom forsknings- och utvecklingsprogrammet BioInnovation - Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB) inom delprojektet Marknadsförutsättningar och affärsmodeller. Det övergripande målet med delprojektet är att identifiera olika marknaders krav och förväntningar på interiöra träprodukter för byggande och boende med specifikt fokus på furu. Studien bidrar till att uppfylla målet genom att undersöka kundpreferenser för synligt trä på olika marknader.

Studien genomfördes som en enkätstudie i sju europeiska länder; Sverige, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland, Frankrike och Spanien. Detta för att få en bred bild av marknaderna samt för att utreda om preferenserna för trä/furu skiljer sig mellan länder. Totalt inkom drygt 7000 svar och respondenterna utgör ett riksrepresentativt urval av kvinnor och män i åldrarna 20 till 65 i dessa länder.

Bakom studien står branschorganisationen Svenskt Trä, Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet. Studien är genomförd inom forsknings- och innovationsprogrammet BioInnovation

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.