Angelica Karlsson: VD för Frödinge Hällerum Timber

Du jobbar som VD, vad innebär det?

Jag är VD för Frödinge Hällerum Timber, ett sågverksföretag med vidareförädling. Vi tillverkar träprodukter såsom paneler, listverk, konstruktionsvirke med mera. Som VD har jag ett övergripande ansvar för att säkerställa att vi som organisation har rätt verktyg för att företaget ska utvecklas i rätt riktning.

Hur ser en dag på jobbet ut för dig?

Ingen dag är den andra lik eftersom mitt arbete berör alla delar av företaget. Ena dagen är det fokus på kompetensförsörjning eller utveckling av personalen. Andra dagen handlar det om pågående eller framtida projekt och investeringar. Jag lägger mycket tid på arbetet med ständiga förbättringar samt internkommunikation för att säkerställa delaktighet. Detta blandas med operativa frågor och uppgifter som behöver lösas här och nu.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Utifrån min roll är det bredden på alla frågor jag hanterar, jag brinner för att utveckla samarbeten och att se de som jobbar inom företaget utvecklas. Överlag är det också otroligt kul att jobba med en förnyelsebar råvara och vara en del av den stora teknikutveckling som pågår.

Det låter intressant, kan du berätta mer om tekniken?

Nya digitala och tekniska lösningar gör att vi kan göra fler och mer precisa mätningar inom produktionen. Vi kan därför spåra, analysera samband och göra mer medvetna val. Rent konkret handlar det om att bli mer resurseffektiva. Nya lösningar är ofta AI-baserade vilket är väldigt nyttigt och innovativt inom industrin.

Vad är det häftigaste med just skogs- och träindustrin?

För mig är det viktigt att jobba med något jag tror på och som tillför något gott till samhället, och det gör den här branschen. Trä är som förnyelsebar råvara fantastisk ur hållbarhetssynpunkt. Vi tillhandahåller långlivade produkter som kan återanvändas, men även biprodukterna inom industrin tas tillvara. Flis och cellulosa går till massaindustrin och vi levererar bränsleved som spån och bark till värmeverken. Det finns ett självklart cirkulärt fokus i allt vi gör.

Vad skulle du vilja säga till den som funderar på en framtid inom skogs- och träindustrin?

Det finns ett stort behov av att rekrytera personal med olika kompetenser. Så om du är intresserad av skog eller trä som råvara finns det inget att fundera på – släng dig in i branschen! Det finns något för alla och oavsett var du börjar finns det alla möjligheter att utvecklas och byta riktning längs vägen.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration