Träbyggande världen över

Förutom i norra Europa förekommer bostadshus i trä i dag främst i USA, Kanada, Japan, Australien och i delar av Sydostasien. Hus med regelverkskonstruktion är vanligt och uppförs bland annat i Nordamerika, men då främst som platsbyggda hus. Flera varianter av denna teknik har utvecklats i Sverige och i de övriga nordiska länderna, både för platsbygge och som elementbyggsystem.
 
Moderna svenska träregelhus kan ses som en utveckling av tidigare stolphus och plankhus. I början uppfördes alla trähus som platsbyggda, numera är en stor andel förtillverkade på fabrik i form av byggsatser av element. Dagens förtillverkade elementhus kan erbjuda stora valmöjligheter. De utgörs av flexibla system som kan kombineras utifrån beställarens önskemål.

Byggsystem med massiva träkonstruktioner har utvecklats på senare år. Framför allt används då massivträ i bjälklag, men även ytterväggsstommar.
 
Byggnadstraditioner
Även andra system än regelverk används fortfarande. I Japan byggs exempelvis fortfarande ett mycket stort antal traditionella trähus med ramar av pelare och balkar.
 
Timmerväggar förekommer fortfarande, men då främst i mindre byggnader. De större hus som uppförs med knuttimrade väggar byggs bland annat i Finland.
 
Byggnadshistoriskt uppkom stående panel i samband med inklädning av liggtimmerhus, först för att skydda de känsliga knutarna men efterhand även för att skydda hela fasaden. Stående panel kunde spikas upp direkt på de liggande stockarna.
 
I länder som till exempel USA där timmerbyggnadstraditionen inte funnits eller varit svagare utförs oftare utvändig träpanel liggande. Detta är lättare och naturligare på en stomme av stående reglar eller stolpar. Liggande panel dominerar utomlands i trakter med mycket fuktigt klimat och stora mängder slagregn till exempel på Norges västkust och i västra Kanada.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration