Juryn

Juryn för Träpriset 2016

Fem personer med bred erfarenhet inom arkitektur, både på nationell och på internationell nivå, har bedömt bidragen. Juryn för 2016 består av Anders Svensson, Karolina Keyzer, Carmen Izquierdo, Rahel Belatchew Lerdell och Tomas Alsmarker.
 

Anders Svensson är arkitekt SAR/MSA och driver egen konsultverksamhet inom processledning och konceptutveckling i tidiga skeden sedan 2011. Före det har han ett långt förflutet på White som ansvarig arkitekt och företagsledare. Anders har ett stort intresse för utvecklingen av träbyggande, var tidigare medlem av regeringens träbyggnadsstrategi, har drivit utvecklingsprojekt inom industriellt träbyggande och satt även som jurymedlem under Träpriset 2012.
 
Karolina Keyzer är stadsarkitekt i Stockholm sedan 2010. Karolina har examen från KTH och har därefter arbetat på olika arkitektkontor som Ove Hidemark, Rosenbergs och Wingårdhs. På Wingårdhs var hon ledande arkitekt för bland annat Victoria Tower i Kista. Hon har också varit medlem i Redaktionsrådet för tidningen Trä.
 
Carmen Izquierdo är arkitekt, utbildad vid ETSAM i Madrid, Spanien och har varit yrkesverksam 20 år både i Spanien och Sverige. I Sverige har hon fått Kasper Salinpriset, Skånes arkitekturpris och Lunds Stadsbyggnadspris 2011 för Domkyrkoforum i Lund. Carmen har arbetat med en mångfald av komplexa arkitekturuppgifter och stadsbyggnadsfrågor både i egen firma och som medarbetare till andra arkitektkontor. I höst kommer hon även att undervisa på KTH.
 

Rahel Belatchew Lerdell, SAR/MSA, DESA är vd och grundare för Belatchew Arkitekter AB och Belatchew Fastigheter AB. Hon har tidigare verkat som arkitekt i Paris, Luxemburg och Tokyo. Rahel undervisar vid École Spéciale d’Architecture i Paris och är gästkritiker på Arkitekthögskolan vid KTH Stockholm, samt ingår i redaktionsrådet för tidningen Trä. Bland tidigare juryuppdrag kan nämnas Årets Stockholmsbyggnad, samt Nationella Träprisen i Frankrike och Lettland.
 

Tomas Alsmarker är civilingenjör och teknologie licentiat och brinner för konsten att förena funktion, ekonomi, skönhet och teknik. Han har under större delen av sin karriär stått med ett ben i akademin och ett ben i näringslivet. Såväl i sin forskning som i sin gärning som konstruktör har han engagerat sig mycket i det nya träbyggandet. År 2001 blev han utnämnd till adjungerad professor i träbyggnadskonst. Ungefär samtidigt blev han ansvarig för Tyréns konstruktörer. Sedan lite mer än ett år tillbaka är Tomas Alsmarker vd på Nyréns Arkitektkontor.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration