Trämarknaden i Karlstad

Svenskt Trä är huvudarrangör för Trämarknaden i Karlstad i november varje år. På programmet står bland annat en mässa, seminarier, middag och utnämning av riddare av Trämarknadsorden.

2015 års riddare av Trämarknadsorden - marknadsdirektör Arthur Selvig

Motivering: Arthur Selvig är en brobyggare med många dimensioner.

Arthur Selvig har under lång tid och på ledande befattningar byggt upp en unik position inom nordisk träindustri.
Inom Moelvenkoncernen har Arthur Selvig målmedvetet, genom ett lyssnande och samarbetsorienterade arbetssätt, byggt upp en sammanhållen marknadsfunktion som ger utrymme för både enheternas resultatorientering som för Moelvens sammanlagda styrka.
En positiv inställning och respektfullt sätt att möta medmänniskor, parat med ett djupt engagemang för materialet trä och industrin har också bidragit till att skapa ett brett kontaktnät.
Arthur Selvig har genom ett engagerat och framsynt sätt starkt bidragit till det goda nordiska samarbetet och åtnjuter stor respekt och förtroende genom sin gedigna marknadskunskap, ett diplomatiskt och lösningsorienterat arbetssätt.
 

2015

Se program.
Våra utställare: Göteborgs hamnWoodstatNermans märksystemEVRY Forest & Logistic Solutions ABAKJ Energiteknik ABDynalyseSvenska TräskyddsföreningenSvetruck ABHout de Groote NV och Imano AB.

2014

Se program på svenska.   
Se program på engelska.

Våra utställare: AKJ EnergiteknikBrubakkenCGIDynalyseEvryGöteborgs HamnImano,KalmarKatresNermans märksystemSkogsindustriernaSvenska TräskyddsföreningenSvetruck och Woodstat.

2013
Se program.

 

2012
Se program.

2011
Presentationer:
Inledningspresentationen
Maria Frisk, kommunalråd Karlstad
Niclas Svensson, Sveriges Träbyggnadskansli
Christer Green, Vilma-projektet
Otto Bosch och Jan Söderlind, Skogsindustrierna
Roger Josefsson, Den Danske Bank
Anders Ek, SCA Timber AB
Bertil Stener, Skogsindustrierna