Trämarknaden i Karlstad

Svenskt Trä är huvudarrangör för Trämarknaden i Karlstad i november varje år. På programmet står bland annat en mässa, seminarier, middag och utnämning av riddare av Trämarknadsorden.

Trämarknaden i Karlstad utgör en värdefull plattform för möte mellan producenter och kunder. Årligen samlas ett tusental besökare för att utbyta erfarenheter och information kring träindustri, sågverk, och handeln med sågade trävaror - en naturlig mötespunkt för branschkollegor från både Sverige och internationellt håll. 

Kort historik om Trämarknaden i Karlstad

Från starten 1962 till 1999 stod Värmlands Sågverksförening som arrangör för Trämarknaden. Styrelsen för Värmlands Sågverksförening insåg tidigt nyttan av ett nära kontaktskapande mellan köpare och säljare av sågade trävaror, och när man i början 1960-talet såg på formerna för hur detta skulle utvecklas föddes idén om Trämarknaden i Karlstad. Sedan 2005 har Skogsindustrierna/Svenskt Trä huvudansvaret för genomförandet av Trämarknaden.

Träbranschens pris - det prestigefulla priset riddare av Trämarknadsordern

Årets träriddare tillkännages enligt tradition under Trämarknaden i Karlstad, en av de främsta mötesplatserna för den svenska och internationella träindustrin. Priset har delats ut sedan 1962 och hyllar de personer som med gagnelig gärning fört branschens utveckling framåt.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration