Mathias Fridholm

Senior Advisor

Mathias leder Svenskt Träs arbete med att bredda marknaden för och ökar värdet på träprodukter i Sverige och internationellt. Mathias ansvarar för den Trämekaniska styrelsen/styrelsen för Svenskt Trä. Mathias diskuterar gärna svensk träindustri och vad Svenskt Trä gör för att stödja dess utveckling med hjälp av forskning, standarder, normer, kunskapsspridning och genom att visa goda exempel på de många användningsområdena för materialet trä.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration