Linnea Åberg: blivande sågverksoperatör

Berätta om din utbildning!

Jag går en ettårig heltidsutbildning för att bli sågverksoperatör. Vi har teoretiska lektioner tre dagar per månad och resterande tid är arbetsplatsförlagd. Under den praktiska delen av utbildningen roterar vi mellan olika platser på sågverket, så vi lär oss hela produktionsflödet. Vi är tio veckor på varje arbetsplats och följer då varsitt skiftlag. Det ingår även en del studiebesök så man lär sig väldigt mycket om branschen. Jag gillar variationen och att man får så bra insyn i industrin, det ger en jättebra grund!

Vad gör en sågverksoperatör?

Som operatör övervakar man processen av allt virke som passerar de stora maskinerna på sågverket. Det gäller att se till att allt flyter på som det ska och att snabbt ingripa om något händer, till exempel om någon bräda hamnar snett eller fastnar. Man har flera monitorer och ett kontrollbord till hjälp i arbetet. Jag trivs med att det händer mycket och det är kul att lösa de problem som ibland uppstår under produktionen, man blir aldrig helt fullärd.  

Varför valde du just den här utbildningen?

Jag hade jobbat flera år inom handel och ville prova något annat. Jag hade under en tid också varit nyfiken på hur det vore att jobba inom en industri men inte tagit steget. Så när jag såg annonsen om utbildningen såg jag min chans, det verkade kul att jobba som sågverksoperatör. Tanken på att jobba skift lockade mig också, jag vill helst inte jobba nio till fem i det vanliga ekorrhjulet.

Vad är det häftigaste med att jobba på sågverk?

Under utbildningen har jag fått en helt ny bild av stora industrier. Det är häftigt att allt är så stort och att det är så kraftiga maskiner. Produktionstakten är också mycket högre än jag trodde, det är imponerande hur snabbt det faktiskt går. Det blir också en väldigt speciell gemenskap mellan kollegorna i ett skiftlag, det har jag inte upplevt någon annanstans.

Har du något tips till yngre?

Tänk igenom ditt gymnasieval och fundera över vad du tycker är roligt och vilka chanser du har att få jobb när du är klar. När jag själv skulle välja gymnasieprogram fokuserade jag mest på vilket program mina kompisar skulle gå, men så här i efterhand önskar jag att jag hade tänkt igenom mitt val mer noggrant. Sen är det såklart alltid bra att vara öppen för att prova nya saker.

Vad gör du om tio år?

Just nu är mitt fokus att klara av utbildningen och börja jobba som operatör. Men på sikt skulle jag gärna avancera inom industrin. Det finns så många möjligheter och jag känner att operatörsutbildningen ger mig en jättebra start!

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration