#3 Med akustik! Mot brand! Med trä!

19 november 2020. De flesta upplever att trä skapar en behaglig ljudmiljö och de flesta känner sig också trygga i moderna trähus.

Lösningarna för att bygga säkra träbyggnader finns, lika så kunskapen. Men ändå finns en viss osäkerhet kvar över hur man faktiskt gör. Vi undrar vad det beror på. Finns det kanske för många lösningar? Vi ställer oss också frågan vad brandsäkerhet är? Vad är en god ljudmiljö?

Deltar gör: Tomas Alsmarker, programledare, Björn Yndemark, brandskydds- och riskhanteringskonsult, WSP AB och Martin Höjer, akustiker, Tyréns AB.

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration