Säkra kvaliteten

I fabrik är det svårt att göra fel

Industriellt byggande innebär rationalitet, automatisering och kvalitetssäkring. När byggandet flyttas in till en miljö som är skyddad från väder och vind kan antalet fel reduceras till ett minimum jämfört med traditionellt byggande. Det är också lättare att hitta och åtgärda fel i en process som upprepas många gånger under liknande för­hållanden.

Byggprocessen i fabrik är optimerad för att eliminera fel; till exempel gjuts badrumsgolv upp och ned för att få rätt fall på golvet.

God ljudisoleringsförmåga

Alla träbyggnader som byggs idag uppfyller kraven på ljudisolering. Dubbelkonstruk­tion mellan lägenheterna och beprövade ljuddämpande lösningar ger den goda ljud­klassningen. Inomhus bidrar dessutom träytan till en efterklangstid i rummet som innebär att ljudmiljön blir mer behaglig än i motsvarande lokal med hårdare material.

Boendesprinkler räddar liv!

Med dagens teknik saknar stomvalet be­tydelse när det gäller brandrisken. Samma funktionskrav gäller nämligen för träbygg­nader som för andra byggsystem.

Så gott som alla bränder uppstår dessutom i inredningen (gardiner, möbler med mera). Då kan boendesprinkler spela en avgöran­de roll. De moderna byggsystemen i trä är särskilt anpassade för att boendesprinkler­system enkelt ska kunna byggas in. Boende­sprinkler släcker med en liten vattenmängd och medför mindre risk för vattenskador än en traditionell sprinkler. Med boende­sprinkler släcks branden i ett tidigt skede, och liv kan räddas.

Moderniseringen av byggmetoderna gör arbetet effektivare, skyddar konstruktionen, ger en bra arbetsmiljö och säkrar kvaliteten.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration