Offentliga byggnader

Det finns många exempel på nya större träbyggnader med stor spännvidd. Bärverkskonstruktionen måste anpassas till byggnadens spännvidd och till de laster som byggnaden utsätts för. Den bör också optimera materialanvändningen. Synliga bärverk kan vara en viktig del i byggnadens eller rummets arkitektur.


Bjälklag av betong-träkonstruktion, övriga bärande delar i limträ. Kontorshus, Växjö. Fotograf: Ole Jais

Kombinationer av hög styrka och låg vikt är en stor del av förklaringen till den utveckling vi ser med att trä i allt större utsträckning tillämpas i stora konstruktioner. Genom bearbetade produkter som exempelvis limträ kan massivträelement som klarar spännvidd på 40 meter tas fram. Den låga vikten förenklar transport och montering vilket också ger positiv effekt ekonomiskt. Idag är många inom byggsektorn dessutom mycket måna om att använda byggmaterial som har låg miljöpåverkan och detta spelar självklart in i varför allt fler ser trä som det naturliga och hållbara alternativet även för stora offentliga byggnader.


Aula Medica, Stockholm.


OKQ8, Häggvik.


Träbro, Skellefteå.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration