Hållfasthetsklasser för limträ

Hållfasthetsklass CE L40 för limträ ersätts av de nya GL-klasserna enligt SS-EN 14080:2013. I samband med införandet av den nya harmoniserade standarden SS-EN 14080:2013 för limträ, sker en omcertifiering av limträ producerat av svenska limträtillverkare. Tillverkningen hos de svenska limträtillverkarna sker fortsatt på samma sätt och med samma utrustning som tidigare, men med förstärkta kontrollkrav på både processen och de ingående materialen.

Övergången innebär även att den äldre hållfasthetsklassen CE L40 ersätts av de nya GL-klasserna: GL28cs, GL28hs, GL30c och GL30h. Limträ som tidigare producerades i hållfasthetsklass CE L40c motsvaras nu närmast av den nya hållfasthetsklassen GL30c. De nya reglerna gäller från 8 augusti 2015. Limträ som är tillverkat av svenska limträtillverkare kommer att vara stämplat med de nya GL-klasserna enligt den harmoniserade standarden SS-EN 14080:2013.

Beräkningsprogram ska vara uppgraderade för att ta hänsyn till de förändringar som förekommer när det gäller dimensionering enligt den nya harmoniserade standarden SS-EN 14080:2013.

Vid osäkerhet eller frågor omkring dessa ändringar så går det bra att kontakta Svenskt Trä och då kan vi ge en djupare beskrivning av vad detta innebär.

Läs "Hållfasthetsklasser för limträ" här

"Ladda ned Hållfasthetsklasser för limträ enligt SS-EN 14080:2013"

Beställ Hållfasthetsklasser för limträ här

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration