Forskning

Forskning är viktigt för oss

Det är grundläggande för att fortsätta effektivisera träindustrin och bredda användningsområdena för trä. Vi samarbetar vi med universitet, högskolor och forskningsinstitut för att samordna forskning och arbetar aktivt för att påverka den svenska forskningspolitiken så att mer resurser satsas på forskning, utveckling och innovationer inom vår sektor.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration