Trämöbler och inredning

Foto: Åke E:Son Lindman

Trä har under generationer varit en viktig del inom svensk möbelindustri. Det lokala, flexibla och vackra materialet var ett lätt val, och idag används trä av de flesta företag som producerar möbler. Få är de svenska hem som inte har en möbel av trä.

Idag anses även den svenska möbelindustrin vara världsledande inom hållbarhet. Svenska möbelföretag har under en längre tid arbetat med, och tagit fram processer för, att renovera och uppgradera möbler med syftet att förlänga deras livslängd. En kvalitetsmöbel som håller både i konstruktion och i design kan användas av flera generationer. Det är hållbarhet på riktigt.

Mer svenskt trä i svensk möbelproduktion

Den årliga virkeskonsumtionen till svensk möbelindustri är cirka 1 procent av den totala konsumtionen för trä. Det är en låg siffra, men med gemensam kraft kan branschen bredda användandet av svenskt lokalt virke i vår möbelindustri. Svenskt Trä och våra medlemsföretag arbetar med flertalet innovations- och forskningsprojekt för att möjliggöra ett breddat användande av svenskt trä i svensk möbelindustri. 

Så bidrar trä

Historiskt grundades fabrikerna nära råvaran. Ännu idag är många företag och produktionsanläggningar av möbler placerade på mindre orter och har nära till skogen. På så vis bidrar industrin till att få hela Sverige att leva – en social och ekonomisk aspekt nog så viktig, räknat till materialets naturliga aspekter för en hållbar möbelindustri.

Regler och standarder - Hållbara möbler

En överblick över hållbarhetsmärkningar och certifieringar inom möbler i trä.

Logo-möbler.jpg

Möbelfakta ready

Märkningen visar att du som leverantör klarar marknadens krav och är redo att leverera komponenter till framtidens hållbara möbler.

Med Möbelfakta READY förenklas ditt arbete med dokumentation och märkningen som visar att du uppfyller marknadens krav på kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor. 
Är du leverantör till producenter som märker sina produkter med Möbelfakta ger märkningen dig fördelar eftersom du kan intyga att dina produkter eller komponenter uppfyller Möbelfaktas krav. 
Märkningen omfattar alla delar av Möbelfakta och dina produkter och komponenter uppfyller därmed de krav som ställs i offentlig upphandling. 
Märkta produkter eller komponenter visas på Möbelfaktas webb .

Möbelfakta

Möbelfakta - Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för möbler. Systemet ställer krav på kvalitet som inbegriper säkerhet och funktion, miljö och socialt ansvarstagande i leverantörsledet. Möbelfakta är ett 3:e partsgranskat certifieringssystem som uppfyller kraven på typ 1 enligt ISO 14024. IVL Svenska Miljöinstitutet driver Möbelfakta Sverige AB som ett non-profitbolag. mobelfakta.se Märkningen fungerar i Sverige och Norge.  

EU Ecolabel

EU Ecolabel är EU:s gemensamma certifiering med EU kommissionen som huvudman. En rad olika typer av möbler för såväl offentligt bruk som hemmiljö kan certifieras. Kraven fokuserar på trä från uthålligt skogsbruk, minimal påverkan från miljö- och hälsofarliga ämnen och VOC/kammarmätningar.  
Märkningen är internationell och fungerar i stora delar av världen. 

Svanen 

Svanenmärket för möbler och inredning säkrar bland annat trä från uthålligt skogsbruk i tillverkningen, minimal påverkan från miljö- och hälsofarliga ämnen, minskad klimat- och energipåverkan. Svanen är en nordisk märkning och ägs av bolaget Miljömärkning Sverige AB, som i sin tur ägs till 100 procent av staten. svanen.se Märkningen är nordisk och fungerar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration