Svenska barrträsågverk

I Sverige finns för närvarande cirka 130 barrträsågverk som vart och ett producerar över 10 000 kubikmeter, m3, sågad vara per år. Produktionen koncentreras till allt färre företag med en specialisering av de enskilda sågverken på träslag och produktgrupp.

Av den totala produktionen i Sverige på cirka 18,6 miljoner kubikmeter, mn m3, (2019) sågad trävara, svarar de tio största företagen för cirka 60 procent och de tjugo största företagen svarar för cirka 80 procent av landets produktion.

Vid sidan om de industriella sågverken sker en mindre produktion för lokalt och husbehovsändamål vid ett antal mindre sågar.

Våra medlemmar på svenska barrträsågverk finns samlade i vår medlemskarta.

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration