Varför trä?

Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart, ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material.

Det finns många goda anledningar att välja trä:

  • Den låga vikten – för grundläggning, hantering och byggtekniken.
  • Flexibiliteten – möjligheten att hantera materialet med lätta bearbetningsverktyg, möjligheten att i efterhand göra ändringar i byggnaden.
  • Seriestorleken – korta serier och små projekt blir billigare med trä som stommaterial genom den enkla produktionsmetoden och det lätta materialet.
  • Vid industriellt byggande erhålls ytterligare kostnadsbesparingar och totalekonomiskt ger flexibiliteten, den låga vikten och den snabba slutmonteringen en ekonomi som får allt fler byggherrar att välja trä även för större byggprojekt.
  • Genom att trä är ett förnybart material som växer genom fotosyntesen som innebär att koldioxid tas upp från atmosfären finns många miljöfördelar. Träbyggande motverkar växthuseffekten, innebär inget förbrukande av ändliga råvaror samt reducerar vår energianvändning.
  • Vinterbygge – träets egenskaper förblir oförändrade i minusgrader, fuktproblemen minskar eftersom mögel och röta inte uppstår i temperaturer under +5° C.
  • Brandfördelar – trä brinner visserligen men funktionen och egenskaperna är oförändrade innanför pyrolyszonen. Inbränningshastigheten är väl känd – detta utnyttjas vid branddimensioneringen.
  • Trä är idag ett vetenskapligt väl kartlagt material avseende fukt och tydliga riktlinjer finns för användningen som när de följs undanröjer risker.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration