Nodi

Juryn motivering - Nodi:

Byggnaden är en uppvisning i hur en rationell och flexibel kontorsbyggnad kan vara både robust och elegant. Den synliga trästommen tillsammans med våningarnas utkragningar skapar karaktär och ger platsen identitet. Byggnadens karaktärisktiska silhuett tecknar sig redan på avstånd. Den högresta bottenvåningen bjuder in besökaren och bidrar till att skapa en levande plats. Interiört är materialval och förgskala begränsad för att inte ta fokus från helheten. Placeringen av installationer är väl genomtänkt och de får den underordnande plats de ska ha i en interiör. Ett extra plus för det snygga skyltsystemet.

 

 

Nodi 1.png

 

Nodi 2.png

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration