Twelve Houses

Juryn motivering - Twelve Houses:

Ödmjukhet är det första ord som kommer upp. Till platsen, till miljön, till människan, till historia, till tegel och - till trä! Men kanske främst till uppgiften, genom att kombinera rollerna som arkitekt, byggherre och totalentreprenör har arkitekturen kunnat broderas fram till en lugn tegelarkitektur som kläds med människors liv och till en inre träarkitektur full av liv, värme, rumsligheter och in- och utblickar. 

 

 

Twelve Houses 1.png

 

Twelve Houses 2.png

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration