Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2017

KL-trä

2017 höll vi en seminariedag i Stockholm och hade korslimmat trä, KL-trä som tema.


Carina Håkansson, VD, Skogsindustrierna


Nick Milestone, Managing Director, B&K Structures


Anders Gustafsson, Forskare, RISE
Emelie Westergren, Arkitekt, White
Daniel Wilded, Produktchef KL-trä, Martinson Group AB
Gustav Ahlford, VD/Projektutvecklare, Walloxstrand AB


Henrik Danielsson, Teknisk doktor, Lunds Tekniska Högskola/
Konstruktör, Limträteknik i Falun AB


Tomas Nord, Universitetslektor, Linköpings Universitet
Kristine Nore, Forskare, Norsk Treteknisk Institutt

Hvordan skape gode og lønnsomme bygg med massivtre (no)
 & 
Terje Strand, Managing Director, Woodcon AS
Sigbjørn Faanes, Design Manager, Veidekke Entreprenør AS


Jan Dahlkvist, Marknadsutvecklingschef, NCC Sverige AB

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration