Ytbehandling av invändigt trä

Val av färgtyp vid invändig målning

Trä inomhus ytbehandlas huvudsakligen i dekorativt syfte. Vilken färgtyp som ska användas är beroende av önskat estetiskt och funktionellt slutresultat. Ibland kan underlaget som ska målas utgöra en begränsning.

De olika färgtyperna delas in som de utvändiga, efter täckande förmåga och efter bindemedel.

För träytor i våtutrymmen som badrum och tvättstugor har ytbehandlingen även ett skyddande syfte. Detsamma gäller för kopplade fönsterbågars mellansidor som bör behandlas som utvändiga fönster­bågar.

Underarbetet viktigt

För att undvika att kvistar färgas gula vid behandling av nytt trä, rekommenderas att kvistarna behandlas med kvistlack eller shellack före grundning.

En omsorgsfull rengöring vid ommålning är en förutsättning för ett lyckosamt resultat. Skrapning till fast och fullt betryggande underlag samt tvättning med målartvätt eller målarsoda ska alltid utföras.

Slipning av samtliga nya och befintliga ytor, samt mellan strykningar utförs alltid.

Underhåll

Den invändiga ytbehandlingen av trä bör underhållas i takt med att användningen sliter ned behandlingen och de dekorativa och skydd­ande egenskaperna minskar. Ytor som fönsterbrädor och bänkar där man ställer saker slits fortare och även ytor som utsätts för fukt­belastning kräver ett tätare underhåll.

För oljade och laserade ytor gör solljuset att färgskiftningar uppstår mellan synliga ytor och ytor som är dolda av till exempel tavlor, mattor och bord.

Den vanligaste anledningen till underhåll är att vi tröttnar på hur det ser ut eller påverkas av nya trender.

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration