Nominerade 1996

Vinnare - Zorns Textilkammare, Mora

Typ av byggnad: Museum  
Byggherre: Zornsamlingarna 
Arkitekt och trädgård/mark: Andersson+Landström AOS ARC AB, Anders Landström 
Entreprenör: SIAB Bygg AB, Mora, under ledning av Erik Jågas Byggteknik AB 
Konstruktioner: Hans Hansson & Co, Kurt L. Rånlund 
VVS: Jarl Magnusson AB, Leif Nilsson 
El: Sundberg Ingenjörsbyrå AB, Kjell Sundberg 
Bruttoarea: 280m2 
Byggkostnad: 3,4 milj kr 
Byggår: 1993 
Byggsätt: Träregelstomme med takbjälklag av plywoodbalkar 
Grundläggning: Kantförstyvad betongplatta på mark 
Uppvärmning: Vattenburen golvvärme

Nominerade

Villa, Sigtuna

Byggherre: Gunilla Lund och Svante Bodin 
Arkitekt och inredare: Bjurström & Brodin Arkitekter AB 
Entreprenör: Byggfirma Leif Kjellander, Sigtuna 
VVS: Rosersbergs rör och svets, Krister Grollander 
El: Eriksunds el AB 
Bruttoarea: 170 m2 
Byggår: 1991 
Byggsätt: Lösvirke 
Grundläggning: Torpargrund av plintar och kantbalkar 
Uppvärmning: Vattenburen el och golvvärme


Idrottshall för KTH, Stockholm

Läge: Brinellvägen 38, Stockholm 
Uppdragsgivare: Tekniska högskolan 
Byggherre: Byggnadsstyrelsen, Region Öst, Lars Pettersson 
Arkitekt: Johansson & Uppling Arkitekter AB, Lars Johansson och Mikael Uppling 
Markprojektering: Claus Nowotny 
Totalentreprenör: Hallström-Nisses/Peab, Jan Olof Nordin 
Konstruktioner: Tyréns, Håkan Persson 
VVS: NBN-rör AB 
El: Alm & Co, Lars Alm 
Beskrivning: Wimad, Willy Malzacher 
Bruttoarea: 1 950 m2 
Byggår: 1992 
Byggsätt: Platsbygge/prefab 
Grundläggning: Platta på mark 
Uppvärmning: Fjärrvärme


Fritidshus, Haverdal

Läge: Haverdal, Halland 
Byggherre: Ragnar Uppman 
Arkitekt: Ragnar Uppman 
Entreprenör: Göran Karlsson, Haverdal 
Konstruktioner: Carl Uno Pålstedt, Stockholm 
Bruttoarea: 140 m2 
Byggår: 1992 
Byggsätt: Platsbyggt 
Grundläggning: Torpargrund med betongsten på betongsulor 
Uppvärmning: Direktverkande el


Mälardalens Högskola, Västerås

Läge: Viktor Larssons Plats, Västerås 
Byggherre: Fastighets AB Vreten, Erling Hörnsten 
Arkitekt: Nyréns arkitektkontor AB, Dag Cavallius 
Inredare: Nyréns arkitektkontor AB, Karin Nyrén 
Trädgårds- och markprojektering: Nyrens arkitektkontor AB, Dag Cavallius och Bengt Isling 
Entreprenör: NCC Bygg AB, Uno Wall 
Konstruktioner: J&W Byggkonsult 
VVS: LEB Consult AB, Västerås, Thomas Hultberg 
El: ELE Elkonsult Lennart Eriksson AB, Västerås, Lennart Eriksson 
Bruttoarea: 20.000 m2 
Byggår: 1992-94 
Byggsätt: Prefabricerad betongstomme 
Grundläggning: Pålning 
Uppvärmning: Fjärrvärme, radiatorer 
Energiförbrukning: 2.100 MWH


Braheskolans bibliotek, Visingsö

Uppdragsgivare: Braheskolan med huvudman Folkuniversitetet 
Byggherre: Stiftelsen Braheskolan 
Arkitekt och inredare: Nyréns arkitektkontor AB 
Trädgårds- och markprojektering: Nyréns arkitektkontor AB, Göran Lindberg 
Entreprenör: SIAB i Jönköping, Peter Ström 
Konstruktioner: AE Byggkonsulter AB, Roger Björklund 
VVS: Zetterberg & Dahlbeck AB, Anders Dahlbeck 
El: Lars Alm & Co Elkonsultbyrå AB, Mikael Borg 
Byggledning: Wimad byggadministration, Willy Malzacher 
Bruttoarea: 350 m2 
Byggkostnad: Byggnaden 2,9 milj kr, Inredningen 0,7 milj kr 
Byggår: 1993 
Byggsätt: Platsbyggt 
Grundläggning: Leca grundelement (fasat) och armerat betongbjälklag direkt på mark 
Uppvärmning: Vattenburen elvärme 


Villa, Lidingö 

Byggherre: HB Folkhem Småhusproduktion, Sven Harry Karlsson 
Arkitekt och inredare: Bengt Lindroos Arkitektkontor AB, Bengt Lindroos 
Entreprenör: Riquma Bygg AB, Göteborg, Jerker Lundgren 
Konstruktioner: Frendbergs Arkitekt & Konstruktionsbyrå AB, Kinna, Sören Frendberg
VVS: VEAB VVS & Energi AB, Borås 
El: Probeko AB, Göteborg, Sony Johansson 
Bruttoarea: 240 m2 
Byggår: 1991 
Uppvärmning: Vattenburen el


Fritidshus, Stockholms skärgård 

Byggherre: Lars och Karin Sjögren 
Arkitekt: Per Friberg 
Trädgårds- och markprojektering: Per Friberg 
Entreprenör: Welander och Hultberg Byggnads AB, Västerhaninge, Per Welander 
Konstruktioner: Civ. ing. Gunnar Altenhammar AB 
VVS: Bert Bernhardsson 
El: ÅF Energikonsult, Bert Bernhardsson 
Bruttoarea: 125 m2 
Byggår: 1993 
Byggsätt: Platsbyggt 
Grundläggning: Torpargrund 
Uppvärmning: El


Bostadsområde i Hestra Park, Borås

Byggherre: Riksbyggen Borås, Michael Ekberg 
Arkitekt: Niels Torp A/S, Oslo, Niels Torp och Stein Halvorsen 
Trädgårds- och markprojektering: Mark och Landskap, Åke Andersson 
Entreprenör: NCC Hus Region Borås, Lars Nordin 
Konstruktör: Stiba AB 
VVS: Mp Konsult, Borås, Lars Göran Pettersson 
El: Arkitektur och Teknik AB, Göteborg, Lars Erik Larsson 
Bruttoarea: 5.000 m2 
Byggkostnad: 50 milj kr 
Byggår: 1993

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration